Home

Op initiatief van de Vereniging Botterbehoud (www.botterbehoud.nl) is de Stichting Behoud Blazer opgericht, met het doel de Blazer TX33, gebouwd in 1918, van een wisse ondergang te redden. Op 11 februari 2000 werd de TX33 door de Stichting Behoud Blazer aangekocht en 16 augustus 2007 werd de ‘Poolster’ volledig en authentiek herbouwd in Makkum te water gelaten. Voor een overzicht van de historie en de restauratie van dit unieke vissersschip, zie bij “Restauratie”.

MEER INFORMATIE

Varen met de authentieke Blazer, de TX33, Poolster? info@tx33.nl

Sinds 2008 maakt de Blazer TX33 zeiltochten met gasten, vanaf de sluis van Makkum. Vanaf mei, kunnen op donderdagen individuele opstappers voor een middagtocht boeken. (14.00 u-17.00 u) , in de vakantiemaanden juli en augustus ook ‘s avonds (19.00 u- 21.30 u). Daarnaast worden in de zomermaanden bij gunstig tij zeehonden tochten gemaakt naar het Wad. Andere dagen zijn beschikbaar voor de verhuur aan groepen van max. 12 personen, voor een dag of een dagdeel. Ook zijn incidenteel meerdaagse tochten voor groepen mogelijk. Kijk ook maar eens op de weblog van schipper Geart.

De opbrengsten van deze tochten komen ten goede aan de onderhoud en behoud van de Blazer TX33. De Stichting Behoud Blazer heeft een Culturele ANBI status. Giften kunnen dus onbelast geschonken worden. Ook deze komen ten goede aan het onderhoud. (bank: NL46 RABO 0378 3860 42, tnv Stichting Behoud Blazer) . Informatie over de gang van zaken en jaarverslagen staan bij “Publicaties”.

De bemanning bestaat uit vrijwilligers die zich zonder vergoeding inzetten voor het varen met en onderhouden van de Blazer TX33.