Home

In 2000 is de Stichting Behoud Blazer TX33 opgericht. De stichting heeft als doel de Blazer TX33 ‘Poolster’ in de vaart te houden. De Blazer TX33 heeft als ligplaats Makkum (bij de sluis) en kan gehuurd worden door particulieren, bedrijven of groepen. De opbrengst komt geheel ten goede aan het onderhoud van de Blazer.

TX33 vlaggenschip bij Hout-vaert 2018: 

Van donderdag 19 tot en met 22 juli 2018 vaart een bijzondere vloot van 50 historische (vracht) schepen door Fryslân. De schepen begeleiden een speciaal gemaakt houtvlot van 19 meter lange boomstammen van Dokkum via Birdaard naar Leeuwarden. Daarna varen ze via de staandemast-route langs Wergea naar Grou. Tot slot vaart de vloot via Sneek naar houtzaagmolen ‘de Rat’ in IJlst. Het houten vlot is in Dokkum gebouwd en het maakt de vierdaagse reis met behulp van de historische sleepboot Djati.

De Blazer TX33 is in 2018 100 jaar oud en fungeert als vlaggenschip van Hout-vaert 2018.

Voor informatie over Hout-Vaert 2018 kijkt u op de website www.hout-vaert.nl

Ter gelegenheid van het 100 jarig jubileum voert de TX33 in 2018 een rood-wit-blauwe wimpel in de nokhoek.

 

Blazer TX33 in 2018 100 jaar! Tijd voor een feestje!

De TX33 ‘Poolster’ is 100 jaar geleden in 1918, gebouwd op de werf ‘De Hoop’ van Ulbe Zwolsman in Workum. In de periode 2003-2007 is het schip geheel gerestaureerd. Op 16 augustus 2007 is de TX33 in Makkum te water gelaten. Voor een overzicht van de historie en de restauratie van dit unieke vissersschip, zie bij “Restauratie”.

Tijd voor een feestje! Wij nodigen u graag uit bij de TX33 om samen de 100ste verjaardag te vieren. Dat doen we in de Prinsentuin te Leeuwarden, tijdens Hout-vaert 2018. Op zaterdag 20 juli vanaf 17.30 uur bent u van harte welkom voor een verjaardagsborrel. Er worden kleine hapjes geserveerd. Als u komt graag uiterlijk 15 juli aanmelden per mail aan Dolly Leemans via d.leemans21@gmail.com

 

Meer informatie over de TX33: 

Varen op dit authentieke houten vissersschip uit 1918 is een speciale ervaring en is een teamactiviteit bij uitstek. Het zeilschip is zeer stabiel en is veilig te varen. De vereiste wettelijke veiligheidsuitrusting, reddingvesten, brandblussers en noodpompen is aan boord, evenals navigatie en communicatie middelen. U dient de gewenste beschermende kleding mee te nemen. De verdere uitrusting is beperkt. U wordt verwelkomd met koffie of thee. Aan boord krijgt u informatie over de historie van de Blazer en de relatie met Makkum. Er wordt gevaren met een enthousiaste en ervaren bemanning van vrijwilligers. De schipper beschikt over de vereiste papieren.

De opbrengsten van de vaartochten en verhuur komen geheel ten goede aan het onderhoud van de Blazer TX33.

Varen met de authentieke Blazer, de TX33, Poolster? info@tx33.nl

De Stichting Behoud Blazer TX33 heeft een Culturele ANBI status. Giften kunnen dus onbelast geschonken worden. Ook deze komen ten goede aan het onderhoud (bank: NL46 RABO 0378 3860 42, tnv Stichting Behoud Blazer) . Informatie over de gang van zaken en jaarverslagen staan bij “ANBI”.

 

Sponsoren: