Home

In 2000 is de Stichting Behoud Blazer TX33 opgericht. De stichting heeft als doel de Blazer TX33 ‘Poolster’ in de vaart te houden. De Blazer TX33 heeft als ligplaats Makkum (bij de sluis) en kan gehuurd worden door particulieren, bedrijven of groepen. De opbrengst komt geheel ten goede aan het onderhoud van de Blazer.

Blazer TX33 in 2018 100 jaar! De Blazer TX33 ‘Poolster’ is in 1918 gebouwd op de werf ‘De Hoop’ van Ulbe Zwolsman in Workum. In de periode 2003-2007 is het schip geheel gerestaureerd. Op 16 augustus 2007 is de TX33 in Makkum te water gelaten. Voor een overzicht van de historie en de restauratie van dit unieke vissersschip, zie bij “Restauratie”.

TX33 vlaggenschip bij HOUT-VAERT 2018: Van donderdag 19 tot en met zondag 22 juli 2018 varen 80 historische schepen van Dokkum, via Leeuwarden en Grou naar houtzaagmolen ‘De Rat’ in IJlst. Hout-Vaert 2018 is een varend erfgoedtheater tijdens Leeuwarden-Fryslân 2018 Culturele hoofdstad van Europa. Hout-Vaert 2018 vertelt het verhaal van de historie en de toekomst van hout.  TX33 fungeert tijdens deze vierdaagse reis als vlaggenschip. Voor informatie over Hout-Vaert 2018 kijkt u op de website www.hout-vaert.nl

Meer informatie over de TX33: Varen op dit authentieke houten vissersschip uit 1918 is een speciale ervaring en is een teamactiviteit bij uitstek. Het zeilschip is zeer stabiel en is veilig te varen. De vereiste wettelijke veiligheidsuitrusting, reddingvesten, brandblussers en noodpompen is aan boord, evenals navigatie en communicatie middelen. U dient de gewenste beschermende kleding mee te nemen. De verdere uitrusting is beperkt. U wordt verwelkomd met koffie of thee. Aan boord krijgt u informatie over de historie van de Blazer en de relatie met Makkum. Er wordt gevaren met een enthousiaste en ervaren bemanning van vrijwilligers. De schipper beschikt over de vereiste papieren.

De opbrengsten van de vaartochten en verhuur komen ten goede aan het onderhoud van de Blazer TX33.

Varen met de authentieke Blazer, de TX33, Poolster? info@tx33.nl

De Stichting Behoud Blazer TX33 heeft een Culturele ANBI status. Giften kunnen dus onbelast geschonken worden. Ook deze komen ten goede aan het onderhoud (bank: NL46 RABO 0378 3860 42, tnv Stichting Behoud Blazer) . Informatie over de gang van zaken en jaarverslagen staan bij “ANBI”.

 

Sponsoren: