Contact

Klaas Arie Beks,  Groningerstraatweg 211, 8922 GG Leeuwarden,  telefoon: 0031 ‭(0)6 20 96 83 81‬; email info@tx33.nl

Samenstelling bestuur Stichting Behoud Blazer TX33: Rob Leemans-voorzitter; Klaas Arie Beks-secretaris; Rolf Gerssen-penningmeester; Hedzer Klarenbeek-algemeen lid. Coördinator vrijwilligers & verhuur Ruurd Boonstra.

  • Bankrekening van de stichting: NL46 RABO 0378 3860 42.
  • BTW nr 813.05.602.B014300.
  • Inschrijving Kamer van Koophandel 09120373.
  • De stichting heeft een formele ANBI status. Giften kunnen dus onbelast geschonken worden en komen ten goede aan het onderhoud. Informatie over de gang van zaken en jaarverslagen staan bij ‘Publicaties’.