Informatie

De Stichting Behoud Blazer bestaat uit de volgende bestuursleden: Rob Leemans-voorzitter; Marti Peters-secretaris; Rolf Gerssen-penningmeester; Hedzer Klarenbeek-lid. Co√∂rdinator vrijwilligers&verhuur Jacob Wijnia. De stichting heeft een Culturele ANBI status. Giften kunnen dus onbelast geschonken worden en komen ten goede aan het onderhoud. Informatie over de gang van zaken en jaarverslagen staan bij “Publicaties”.

Contact: Jacob Wijnia, Buren 20, 8756 JP, Piaam. Telefoon 0515-231140, email info@tx33.nl
Bankrekening NL46 RABO 0378 3860 42; BTW nr 813.05.602.B014300; KvK 09120373.