Informatie

Sinds 2008 maakt de Blazer TX33 zeiltochten met gasten, vanaf de sluis van Makkum.
Vanaf mei, kunnen op donderdagen individuele opstappers voor een middagtocht boeken. (14.00 u-17.00 u) , in de vakantiemaanden juli en augustus ook ‘s avonds (19.00 u- 21.30 u) Daarnaast worden in de zomermaanden bij gunstig tij zeehonden tochten gemaakt naar het Wad. Andere dagen zijn beschikbaar voor de verhuur aan groepen van max. 12 personen, voor een dag of een dagdeel. Ook zijn incidenteel meerdaagse tochten voor groepen mogelijk. Kijk ook maar eens op de weblog van schipper Geart.
De opbrengsten van deze tochten komen ten goede aan de onderhoud en behoud van de Blazer TX33. De Stichting Behoud Blazer heeft een Culturele ANBI status. Giften kunnen dus onbelast geschonken worden. Ook deze komen ten goede aan het onderhoud. (bank: NL46 RABO 0378 3860 42, tnv Stichting Behoud Blazer) . Informatie over de gang van zaken en jaarverslagen staan bij “Publicaties”.
De bemanning bestaat uit vrijwilligers die zich zonder vergoeding inzetten voor het varen met en onderhouden van de Blazer TX33.
Bestuur: Rob Leemans, voorzitter, Marti Peters, secretaris, Rolf Gerssen, penningmeester, Hayo Douwstra, lid. Coördinator vrijwilligers/ verhuur Jacob Wijnia.
Adres : Buren 20, 8756 JP, Piaam . tel 0515-231140, email info@tx33.nl
bank NL46 RABO 0378 3860 42, BTW nr 813.05.602.B014300, KvK 09120373,