Vrienden van de TX33!

Vereniging Vrienden van de Blazer TX33: De vereniging heeft als doel het op alle mogelijke wijzen ondersteunen van de Blazer TX33. De vrienden worden regelmatig geïnformeerd  over nieuws met betrekking tot de TX33.

U kunt lid worden van de vereniging door een mail te sturen aan vrienden@tx33.nl

Jaarlijks worden activiteiten georganiseerd als bijvoorbeeld het bijwonen van de taandag. Op Tweede Paasdag 22 april 2019 worden de zeilen en touwen van de TX33 op ouderwetse wijze getaand. Ook kunnen leden met reductie meezeilen met de TX33. Het lidmaatschap van de Vrienden kost 25 euro per jaar.