Vrienden

Vereniging Vrienden van de Blazer TX33: De vereniging heeft als doel het op alle mogelijke wijzen ondersteunen van het historisch visserschip Blazer TX33. De vrienden worden regelmatig geïnformeerd  over nieuws met betrekking tot de TX33.

U kunt lid worden van de vereniging door een mail te sturen aan vrienden@tx33.nl

Jaarlijks worden activiteiten georganiseerd als bijvoorbeeld het bijwonen van de taandag. Eén keer per jaar, bij voorkeur in april voor het zeilseizoen, worden de zeilen en touwen van de TX33 op ouderwetse wijze getaand. Ook kunnen leden met reductie meezeilen met de TX33. Het lidmaatschap van de Vrienden kost 25 euro per jaar.