Financiële bijdrage van de Rabobank Bolsward

Vorige week is door de vestigingsdirecteur Pieter Haanstra namens de Rabobank in Bolsward een bijdrage verstrekt van 1500 euro. Het bedrag is in ontvangst genomen door Rob Leemans, voorzitter van de stichting (links) en Geert Dijkstra, vrijwilliger bij de stichting/tevens projectleider van de restauratie. Als ‘tegenprestatie’ is het kantoor uitgenodigd een keer mee te zeilen.

In maart en april zal het voordek van de TX33 worden gerestaureerd. In verband met lekkage zullen de naden uit het voordek worden verwijderd en opnieuw worden aangebracht. Dit vindt plaats met behulp van de vrijwilligers en professionele restaurateurs.

De kosten van deze restauratie bedragen ruim 17.000 euro.

Het bestuur van de stichting Behoud TX33 heeft bij een aantal stichtingen en bedrijven een financiële bijdrage gevraagd om deze restauratie te kunnen realiseren.

Het bestuur van de stichting Behoud TX33 is de Rabobank Bolsward zeer erkentelijk voor deze bijdragen.

Ook een financiële bijdrage leveren?

Wilt u ook een financiële bijdrage leveren aan deze restauratie? Dat wordt zeer gewaardeerd! Als tegenprestatie kunt u (met een aantal leden van uw bedrijf) een keer meezeilen op de TX33. Ons bankrekeningnummer is NL46RABO0378386042 t.n.v. Stichting Behoud Blazer.