Voorbereiding zeilseizoen 2022

De stand van zaken van de TX33:
Vrijwilligers en bestuur van de TX33 zien uit naar het nieuwe zeilseizoen 2022. U bent van harte welkom met ons mee te zeilen!

De TX33 ligt op dit moment nog onder zeil in de binnenhaven van Makkum. In de komende weken zal de Blazer naar zijn vertrouwde plek aan de steiger bij de Makkumer sluis worden gevaren en wordt de mast opgetuigd. Daarna wordt het schip verder zeilklaar gemaakt.

Er is door de vrijwilligers, in nauwe samenwerking met deskundige Ivo Klink uit Warns, in het afgelopen jaar hard aan het schip gewerkt. Het dek van het schip is geheel vernieuwd en voorzien van een nieuwe laklaag.