Vrijwilligers

De TX33 heeft ongeveer 40 enthousiaste vrijwilligers met verschillende functies. Een aantal van hen zijn schipper. Zij zijn in het bezit van de wettelijk vereiste papieren. De overige vrijwilligers zijn zeilmaat. Het onderhoud van het schip wordt zo veel als mogelijk door de vrijwilligers gedaan. Zij vormen eveneens de bemanning van het schip tijdens de zeiltochten.

Wilt u vrijwilliger worden? Stuur dan een email naar het bestuur van de Stichting Behoud Blazer TX33 via email: blazertx33@gmail.com

Hoe verder na je aanmelding als kandidaat-vrijwilliger?

Een kandidaat-vrijwilliger gaat eerst een keer als gast (van de stichting) mee. De aanwezige vrijwilligers geven na afloop hun mening of de kandidaat-vrijwilliger wat hun betreft welkom is. Vervolgens wordt het voorstel over de kandidatuur ingebracht in het bestuur op basis waarvan het bestuur een besluit neemt. Degene die de nieuwe vrijwilliger heeft ingebracht wordt in de eerste periode min of meer beschouwd als zijn/haar begeleider.