Actie voor het Makkumer bedrijfsleven: ‘Sponsor een naad’

Afgelopen week heeft het bestuur van de stichting Behoud blazer TX33 een brief bezorgd bij alle bedrijven in Makkum. De lokale krant ‘De Makkumer belboei’ heeft daarover een artikel geschreven.

In de brief vraagt het bestuur een financiële bijdrage te leveren aan de restauratie van de TX33.  De actie wordt betiteld als: “Sponsor een naad”. In de brief wordt uitleg gegeven over het ‘waarom van de vraag’ om financiële steun.

Toelichting:
Sinds een grondige restauratie ca. 15 jaar geleden kan de stichting het schip onderhouden met de opbrengst uit het varen met gasten. Door de corona-omstandigheden kon het afgelopen zomerseizoen niet met gasten worden gezeild. Daardoor zijn er geen inkomsten om het onderhoud van het schip te kunnen bekostigen. Maar, juist op dit moment is groot herstel en vernieuwing van het dek noodzakelijk. De totale kosten daarvan bedragen 15.000 euro.

Het houten dek met gebreeuwde naden is lek en moet worden vernieuwd. Daarvoor is een offerte opgevraagd bij scheepswerf De Hoop in Workum. De TX33 is daar in 1918 gebouwd.

Specificatie van de onkosten:

Het deel van de werkzaamheden door de werf bedraagt 15.000 euro. Deze zijn te verdelen in stalling 1500 euro, materialen 6000 euro en arbeidsloon 7500 euro. Een aantal fondsen hebben inmiddels een bedrag van 5000 euro toegezegd.

De stichting komt dus voor de restauratie nog een bedrag van 10.000 euro te kort. Daarom wordt het plaatselijke bedrijfsleven gevraagd een financiële bijdrage aan de restauratie te leveren. De stichting Behoud Blazer heeft de ANBI-status van de Culturele ANBI Stichting, zoals die vereist zijn door de Belastingdienst. Giften kunnen dus onbelast geschonken worden.