Contact

De TX33 is eigendom van de Stichting Behoud Blazer TX33. Het bestuur bestaat uit Rob Leemans-voorzitter; Klaas Arie Beks-secretaris; Ben Wegman-penningmeester; Rolf Gerssen-algemeen lid; Hedzer Klarenbeek-algemeen lid (tevens voorzitter van de Vereniging Vrienden van de TX33). Coördinator vrijwilligers & verhuur Ruurd Boonstra.

  • Bankrekening van de stichting: NL46 RABO 0378 3860 42.
  • BTW nr NL813105602B01
  • Inschrijving Kamer van Koophandel 09120373.
  • De stichting heeft een formele ANBI status. Giften kunnen dus onbelast geschonken worden en komen ten goede aan het onderhoud. Informatie over de gang van zaken en jaarverslagen staan bij ‘Publicaties’.

Neem contact op